Atrás

Międzynarodowa konferencja na temat edukacji dla rozwoju

Szanowni Państwo
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi, partner projektu RURAL DEAR AGENDA, zaprasza do udziału w Międzynarodowej Konferencji poświęconej
Edukacji na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju na terenach wiejskich

Do uczestnictwa w konferencji zapraszamy przedstawicieli władz lokalnych województwa łódzkiego, kadrę naukową i dydaktyczną łódzkich uczelni, przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz zrównoważonego rozwoju, nauczycieli i trenerów zajmujący się szeroko pojętą edukacją obywatelską. Międzynarodowy charakter konferencji zapewnią osoby pracujące w projekcie RURAL DEAR AGENDA z pięciu, obok Polski,  krajów partnerskich - Hiszpanii, Włoch, Cypru, Malty i Bułgarii.   

Data: 22 listopada 2017 r. , godz. 10.00-15.00
Miejsce: siedziba Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, ul. Kilińskiego 98.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji,  prosimy o wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO i odesłanie go na adres:
Joanna Szczecińska jszczecinska@spoleczna.pl
Monika Błażewicz-Kurzawa mkurzawa@spoleczna.pl
Lub kontakt z Działem Współpracy z Zagranicą, Społecznej Akademii Nauk w Łodzi
Tel: 42/632 04 80 lub  42/664 66 68

Udział w Konferencji jest bezpłatny, koszty podróży pokrywa uczestnik

PROGRAM KONFERENCJI:
9.30-10.00 Rejestracja gości
10.00 -10.10  Powitanie gości i rozpoczęcie konferencji
                      Joanna Szczecińska – koordynator projektu RURAL DEAR  
                      AGENDA ze strony SAN

10.10-10.20  Powitanie gości w imieniu władz Społecznej Akademii Nauk
                      Prof. Grzegorz Ignatowski,  Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych  SAN w Łodzi

10.20- 10.50 Wykład Key-Note Speakera „"Edukacja kluczowym        
                       warunkiem skutecznej realizacji Celów Zrównoważonego
                      Rozwoju"
                      Dr Anna Batorczak,  Uniwersytet Warszawski,    
                      Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem
                     Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem

10.50-11.20 „ Władze lokalne jako promotorzy zmian, edukacji dla  
                     rozwoju   i podnoszenia świadomości – doświadczenia   
                     Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej podczas
                     realizacji projektu LADDER”
                     Waldemar Grzegorczyk, Związek Gmin  Wiejskich RP

11.20-11.40  Ogólna prezentacja projektu RURAL DEAR AGENDA
                     Joanna Szczecińska – koordynator projektu Rural Dear  
                     Agenda ze strony SAN

11.40-12.20 Poczęstunek

12.20-13.00 „Rezultaty projektu RURAL DEAR AGENDA i ich przydatność dla obszarów wiejskich” Ignacio Aranda, Coordinator of Project, Diputación de Valladolid,  Hiszpania

Roberto Monjas Oficina de Cooperación Internacional para el Desarrollo Universidad de Valladolid, Hiszpania                                                                            

13.00-14.00 Prezentacja projektów pilotażowych z województwa
                     łódzkiego finansowanych z RURAL DEAR AGENDA
•    Fundacja Ex Litteris Libertas -„Edukacja globalna w przestrzeni lokalnej”
•    Stowarzyszenie „Mroga” - „Nasza droga planeta”
•    Stowarzyszenie Kreaktywni - „Bądź EKO! Edukuj ludzi, Korzystaj mądrze, Ochraniaj środowisko”
•    Stowarzyszenie OnJaTy - „Bukowiecki Azyl dla Owadów Zapylających”

14.00-14.30  Sesja pytań i odpowiedzi

14.30-15.00 Podsumowanie i zakończenie konferencji