Atrás

Finalna Konferencja projektu Rural DEAR Agenda

Społeczna Akademia Nauk miała zaszczyt być gospodarzem Finalnej Konferencji  poświęconej  Edukacji na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju na terenach wiejskich. Konferencja była próbą podsumowania 3. lat pracy nad projektem  Rural Dear Agenda EYD 2015.

Konferencja odbyła się  22 listopada 2017 w Łodzi, w siedzibie  Społecznej Akademii Nauk.

 

Projekt Rural Dear Agenda EYD 2015 zajmował się  promocją edukacji o Zrównoważonym Rozwoju       i znaczeniu MILENIJNYCH CELÓW ROZWOJU wśród mieszkańców wsi i miasteczek, w których to miejscach edukacja ta wydaje się mniej obecna niż w dużych miastach.
Uczestnikami Konferencji byli przedstawiciele organizacji zajmujących się edukacją (szkoły, uczelnie wyższe), szkoleniami, działalnością charytatywną.  Gościliśmy również przedstawicieli administracji publicznej.


O roli władz lokalnych mówił w swoim wystąpieniu  pt: „Władze lokalne jako promotorzy zmian, edukacji dla rozwoju   i podnoszenia świadomości – doświadczenia Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej podczas realizacji projektu LADDER” p.  Paweł Tomczak,  przedstawiciel Związku Gmin  Wiejskich RP.
Nie do przecenienia jest również rola kadry pedagogicznej szkół wszystkich szczebli edukacji, ponieważ idea zrównoważonego rozwoju powinna być jednym z podstawowych elementów programu nauczania  w przedszkolach, szkołach podstawowych, średnich i na uczelniach wyższych.
Temat ten poruszyła w swoim wystąpieniu pt:  "Edukacja kluczowym warunkiem skutecznej realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju"  p. dr Anna Batorczak z Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem Uniwersytetu Warszawskiego, która była key note speakerem konferencji.


Podczas konferencji nasi prelegenci mówili m.in. o roli, jaką w promowaniu edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju pełnią liderzy. Liderzy, którzy są siłą napędową wszelkich działań, ponieważ tylko prawdziwie zaangażowana osoba, z poczuciem misji i jasnym celem jest w stanie przekonać pozostałych do pracy na rzecz naszego wspólnego dobra. Istnieje ogromna potrzeba wyłaniania i szkolenia taki osób – liderów, którzy będą potrafili wcielać teorię w praktykę.
Jednym z ważnych punktów programu Konferencji była prezentacja kilku projektów pilotażowych, które zrealizowano jako część działań projektowych. Organizacje pozarządowe z województwa łódzkiego zaplanowały i przeprowadziły serię działań wpisujących się w ideę projektu.
Naszymi beneficjentami  i prezenterami na konferencji byli m.in.  
Fundacja Ex Litteris Libertas, która zrealizowała projekt -„Edukacja globalna w przestrzeni lokalnej”, Stowarzyszenie „Mroga” z projektem „Nasza droga planeta”, Stowarzyszenie Kreaktywni  i ich projekt „Bądź EKO! Edukuj ludzi, Korzystaj mądrze, Ochraniaj środowisko”, jak również  Stowarzyszenie OnJaTy  z inicjatywą pt.  „Bukowiecki Azyl dla Owadów Zapylających”.
Konferencja miała rangę międzynarodową. Jej uczestnikami byli m.in. partnerzy projektu reprezentujący Bułgarię, Hiszpanię, Grecję, Maltę, Cypr i Włochy.  Wydarzenie było sukcesem, swoją obecnością zaszczyciło nas ponad 90. uczestników, którzy wyrazili swoje zadowolenie, że mieli okazję uczestniczyć w tak interesującym wydarzeniu.
Mamy nadzieję, że naszymi działaniami choć trochę przyczynimy się do rozpropagowania szczytnej idei edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Prezentacje konferencyjne znajdą Państwo TUTAJ.