Οι συνεργάτες μας είναι διαφορετικού χαρακτήρα:

  • Το Συμβούλιο της Βαγιαδολίδ (Ισπανία). Web
  • Το Πανεπιστήμιο της Βαγιαδολίδ (Ισπανία).  Web
  • Το Πανεπιστήμιο Κοινωνικών Επιστημών (Πολωνία).  Web
  • Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στο Βόλο (Ελλάδα).  Web
  • Το Επιμελητήριο Εμπορίου και Βιομηχανίας της Βράτσα (Βουλγαρία).  Web
  • Τοπική Αυτοδιοίκηση του Δήμου Ιδάλιον (Κύπρος).  Web
  • FOPSIM, Ίδρυμα για την Προώθηση της Κοινωνικής Ενσωμάτωσης (Μάλτα).  Web
  • Περιφερειακές Αρχές του Μολίζε, Καμπομπάσο (Ιταλία).  Web